EBC Solicitors

Grupa EBC

Nasz zespół

Adam Osiński

Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A., partner zarządzający w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa - adam.osinski@ebcsolicitors.pl

 • ekspert w zakresie rynku NewConnect;
 • ekspert w zakresie prawa cywilnego i handlowego;
 • doradca przy licznych projektach z zakresu M&A dla firm polskich oraz zagranicznych;
 • były szef działu prawnego w Dom Ksiazki S.A. w Warszawie;
 • autor licznych ekspertyz dla m.st. Warszawy oraz dla Ministerstwa Pracy RP;
 • włada językiem angielskim.

Przemysław Kowalewski

Stanowisko: Associate - przemyslaw.kowalewski@ebcsolicitors.pl
Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu

 • odpowiedzialny za przeprowadzanie procesów związanych z wprowadzeniem spółek prawa handlowego na rynek NewConnect oraz bieżącej obsługi prawnej Emitentów;
 • specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa telekomunikacyjnego;
 • posiada doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa handlowego, prawa gospodarczego i procedury administracyjnej;
 • posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów rynku kapitałowego nabyte w trakcie pracy w firmach inwestycyjnych oraz Komisji Nadzoru Finansowego;
 • włada językiem angielskim.

Jako adwokat na stałe współpracuje z Kancelarią Adwokacką Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa.

Magdalena Kramer

Stanowisko: Associate - magdalena.kramer@ebcsolicitors.pl
Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu

 • odpowiedzialna za przeprowadzanie procesów związanych z wprowadzeniem spółek prawa handlowego na rynek NewConnect oraz bieżącej obsługi prawnej Emitentów;
 • specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego;
 • posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz podmiotów rynku kapitałowego nabyte w trakcie pracy w kancelariach adwokackich oraz podmiocie świadczącym usługi finansowe;
 • włada językiem angielskim.

Jako adwokat na stałe współpracuje z Kancelarią Adwokacką Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa.

Kamila Szwarc - Skudlarska

Stanowisko: Associate - kamila.szwarc@ebcsolicitors.pl
Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu

 • odpowiedzialna za przeprowadzanie procesów związanych z wprowadzeniem spółek prawa handlowego na rynek NewConnect oraz bieżącej obsługi prawnej Emitentów;
 • specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego;
 • posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz podmiotów rynku kapitałowego nabyte w trakcie pracy w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych oraz Domu Maklerskim;
 • włada językiem angielskim.

Jako adwokat na stałe współpracuje z Kancelarią Adwokacką Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa.

Emilia Witkowska-Grabias

Stanowisko: Associate - emilia.witkowska-grabias@ebcsolicitors.pl

 • specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym. Zajmuje się prawem rynku kapitałowego oraz postępowaniem cywilnym;
 • uczestniczy w przygotowywaniu i opiniowaniu umów oraz w procesach sądowych;
 • absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji UW przy współpracy z Wydziałem Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Obecnie edukację prawniczą kontynuuje przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie;
 • włada językami: angielskim i niemieckim.

Jako adwokat na stałe współpracuje z Kancelarią Adwokacką Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa.

Daniel Szeląg

Stanowisko: Associate – daniel.szelag@ebcsolicitors.pl

 • specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego oraz prawa gospodarczego;
 • Uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej Emitentów;
 • Ukończył Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wiedzę zdobywał także na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czeska Republika);
 • włada językiem angielskim.

Magdalena Bonat

Stanowisko: Kierownik ds. Administracyjnych - magdalena.bonat@ebcsolicitors.pl

Beata Ludewig

Stanowisko: Office Manager - beata.ludewig@ebcsolicitors.pl

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się