EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 16/2015

Raport bieżący

Informacja istotna

Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informację, że w dniu 9 kwietnia 2015 roku rachunek bankowy Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. („ŚwIT”) - spółki zależnej od EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada akcje reprezentujące 20,69 proc. kapitału zakładowego oraz 20,69 proc. głosów na walnym zgromadzeniu - został uznany kwotą 5.163.999,11 zł otrzymaną w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Łącznie z wcześniej otrzymanymi środkami, na dzień 9 kwietnia 2015 roku na rachunku bankowym ŚwIT znajdowała się kwota przekraczająca 6 mln zł z przeznaczeniem na realizację tego działania. Według informacji posiadanych przez Emitenta powyższe wpłaty nie wyczerpały kwoty dofinansowania otrzymanego przez ŚwIT w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, a kolejna wpłata powinna nastąpić w roku 2015.

Powyższe dofinansowanie ma charakter bezzwrotny. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wejścia kapitałowe w innowacyjne projekty biznesowe.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się