EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 12/2015

Raport bieżący

Informacja na temat EBC Incubator sp. z o.o.

Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”) informuje, że powziął informacje, że w dniu 4 marca 2015 roku spółka zależna Emitenta - EBC Incubator sp. z o.o. - w której Emitent posiada udziały reprezentujące 75 proc. kapitału zakładowego oraz 75 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników otrzymała kwotę 6.798.492,48 zł w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Na dzień dzisiejszy na rachunku bankowym EBC Incubator sp. z o.o. znajduje się kwota przekraczająca 7,6 mln. zł z przeznaczeniem na realizację tego działania.

Powyższe dofinansowanie ma charakter bezzwrotny. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wejścia kapitałowe w innowacyjne projekty biznesowe.

Powyższe środki w sposób istotny wpłyną na bilans skonsolidowany Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się