EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 12/2014

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 września 2014 roku Emitent powziął informację od Adama Osińskiego ("Akcjonariusza"), który na podstawie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) zawiadomił, iż w dniu 12 września 2014 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej Aspesi Investments Limited, w której Adam Osiński pełni funkcję w organie zarządzającym, nabyła 267.400 akcji Emitenta o łącznej wartości nominalnej 26.740 zł.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz wraz z podmiotami kontrolowanymi posiadał 865.000 akcji Spółki, reprezentujących 28,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 28,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz wraz z podmiotami kontrolowanymi posiada 1.132.400 akcji Spółki, reprezentujących 37,75 proc kapitału zakładowego Emitenta oraz 37,75 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zawiadamiający poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółkę EBC Solicitors S.A.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się