EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 11/2014

Raport bieżący

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Adama Osińskiego, będącego jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta, powziął informację o dokonaniu przez Aspesi Investments Limited, w której Adam Osiński pełni funkcję członka organu zarządzającego transakcji nabycia akcji Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że Aspesi Investments Limited w dniu 12 września 2014 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej nabyła 267.400 akcji Emitenta za łączną kwotę 534.800 zł, tj. 2 zł za każdą jedną akcję.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się