EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 13/2015

Raport bieżący

 Informacja ws. dywidendy z EastSideCapital S.A.

W związku z opublikowaniem przez EastSideCapital S.A. z siedzibą Warszawie w dniu 11 marca 2015 roku raportu bieżącego EBI nr 12/2015 w sprawie dywidendy, Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”) informuje, że o ile EastSideCapital S.A. dokona wypłaty dywidendy we wskazanej wysokości, Emitentowi, jako akcjonariuszowi EastSideCapital S.A. posiadającemu na dzień dzisiejszy akcje reprezentujące 20,96 proc. kapitału zakładowego EastSideCapital S.A., przysługiwać będzie kwota 168.335,58 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy).

Otrzymanie powyższej kwoty tytułem dywidendy z EastSideCapital S.A. może mieć istotne znaczenie dla wyniku finansowego (zysku netto) Emitenta za rok 2015.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się