EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 4/2014

Raport bieżący

Informacja o zmianie stanu posiadania

Zarząd Emitenta EBC Solicitors spółka akcyjna informuje, że w dniu 28 lipca 2014 roku Emitent powziął informację od Sagartama Investments Limited, która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomiła, iż w dniu 22 lipca 2014 roku podczas sesji na rynku NewConnect, Sagartama Investments Limited zbyła łącznie 4.001 akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

W związku z powyższym Sagartama Investments poinformowała, iż:

Przed dokonaniem powyższych transakcji Sagartama Investments Limited posiadała 150.000 akcji Spółki, reprezentujących 5,00 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5,00 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższych transakcji Sagartama Investments Limited posiada 145.999 akcji Spółki, reprezentujących 4,87 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 4,87 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Informuję, że nie istnieją podmioty zależne od Sagartama Investments Limited posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce EBC Solicitors S.A.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się