EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 29/2014

Raport bieżący

Zawarcie umowy przyrzeczone nabycia akcji EBC Solicitors S.A.

Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość od Aspesi Investments Limited, że w wykonaniu umowy przedwstępnej zbycia akcji Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 27/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku, w której Adam Osiński, Prezes Zarządu Emitenta, pełni funkcję członka organu zarządzającego (dyrektora), nabyła od Vandonanco Limited 267.400 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji EBC Solicitors S.A. reprezentujących 8,91 proc kapitału zakładowego Emitenta oraz 8,91 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Cena nabycia 267.400 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji EBC Solicitors S.A. wyniosła łącznie 534.800 (pięćset trzydzieści cztery tysięcy osiemset złotych), tj. 2 zł za każdą poszczególna akcję.

Emitent wskazuje, że po wykonaniu umowy przyrzeczonej, na dzień dzisiejszy, Adam Osiński wraz z podmiotem kontrolowanym, tj. Aspesi Investments Limited, posiada łącznie 1.132.400 akcji (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji Emitenta reprezentujących 37,75 proc kapitału zakładowego Emitenta oraz 37,75 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się