EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 28/2014

Raport bieżący

Zawarcie umowy przyrzeczone nabycia akcji EBC Solicitors S.A.

Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że w wykonaniu umowy przedwstępnej zbycia akcji Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 27/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku, Aspesi Investments Limited, w której Adam Osiński, Prezes Zarządu Emitenta, pełni funkcję członka organu zarządzającego (dyrektora), nabyła od Vandonanco Limited 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji EBC Solicitors S.A. reprezentujących 25,50 proc kapitału zakładowego Emitenta oraz 25,50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Cena nabycia 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji EBC Solicitors S.A. wyniosła łącznie 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych), tj. 2 zł za każdą poszczególna akcję.

Jednocześnie Zarząd EBC Solicitors S.A. powziął w dniu dzisiejszym wiadomość, że Aspesi Investments Limited oraz Vandonanco Limited wydłużyły przewidziany postanowieniami umowy przedwstępnej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 27/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku, termin zawarcia umowy przyrzeczonej zbycia pozostałych 267.400 akcji Emitenta pozostających w posiadaniu Vandonanco Limited do dnia 15 września 2014 roku. Jedynym warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej pozostaje dostarczenie przez Aspesi Investments Limited dokumentów sporządzonych przez właściwe władze cypryjskie, niezbędnych do przyjęcia dyspozycji przeksięgowania akcji na rachunek maklerski Aspesi Investments Limited. Według informacji uzyskanych przez Emitenta powodem przedłużenia terminu jest wyłącznie zgłoszenie przez jeden z dwóch domów maklerskich, na których zapisane były akcje Emitenta przysługujące Vandonanco Limited żądania dostarczenia przez Aspesi Investments Limited dodatkowego dokumentu sporządzonych przez właściwe władze cypryjskie.

Emitent wskazuje, że po wykonaniu umowy przyrzeczonej, na dzień dzisiejszy, Adam Osiński wraz z podmiotem kontrolowanym, tj. Aspesi Investments Limited, posiada łącznie 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji Emitenta reprezentujących 28,83 proc kapitału zakładowego Emitenta oraz 28,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Emitent wskazuje ponadto, że po wykonaniu umowy przyrzeczonej w pełnym zakresie Adam Osiński wraz z podmiotem kontrolowanym, tj. Aspesi Investments Limited, będzie posiadał łącznie 1.132.400 akcji (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji Emitenta reprezentujących 37,75 proc kapitału zakładowego Emitenta oraz 37,75 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się