EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 22/2014

Raport bieżący

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. podjęło uchwałę nr 14 w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:
- Mirosława Pawełko;
- Piotra Sawalę;
- Piotra Sarmackiego.

Akcjonariusz Emitenta Adam Osiński, korzystając z przysługujących mu uprawnień osobistych wynikających z § 21 ust. 4 statutu spółki powołał Piotra Wiśniewskiego na kolejną wspólną kadencję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz Emitenta Arkadiusz Stryja, korzystając z przysługujących mu uprawnień osobistych wynikających z § 21 ust. 3 statutu spółki odwołał Jana Tkaczowa ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie korzystając z tych samych uprawnień powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki Daniela Dajka.

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu. Życiorysy zawodowe pozostałych członków rady Nadzorczej zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się