EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 21/2014

Raport bieżący

Podjęcie decyzji w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2014 roku uchwałą nr 7 postanowiło kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) z zysku netto za 2013 rok przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 10 gr (dziesięć groszy) dywidendy na jedną posiadaną przez akcjonariusza akcję.

Dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013 jest dzień 30 lipca 2014 roku. Dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 20 sierpnia 2014 roku.

Pełne sprawozdanie finansowe za 2013 rok jest umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.ebcsolicitors.pl.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się