EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 15/2015

Raport bieżący

Zbycie udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o.

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 26 marca 2015 roku spółka zależna Emitenta, to jest EBC SeedFund Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), zawarła umowę zbycia 100 (stu) udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zamian za cenę w wysokości 650.000 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), płatną w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zbycie nastąpiło po uprzednim wniesieniu udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o. przez Emitenta do EBC SeedFund Limited w zamian za nowe udziały EBC SeedFund Limited. Emitent informuje, że posiadał i posiada udziały reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego i 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników EBC SeedFund Limited.

Zarząd Emitent informuje, że po zbyciu przez EBC SeedFund Limited 100 (stu) udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o. Emitent i spółki wchodzące w skład jego Grupy Kapitałowej nie posiadają udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o.

Zarząd Emitenta szacuje, że wyżej opisana transakcja, uwzględniając poniesione koszty transakcyjne, pozwoli na osiągnięcie przez Emitenta dodatkowego zysku przed opodatkowaniem w kwocie przekraczającej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się