EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 13/2014

Raport bieżący

Objęcie akcji serii C Inpingo S.A.

W nawiązaniu do raportu EBI nr 30/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku oraz raportu EBI nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 16 maja 2014 roku Emitent objął 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C Inpingo S.A. z siedzibą w Warszawie w zamian za łączną cenę emisyjną wynoszącą 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) za wszystkie akcje.
Wpłata na akcje serii C została dokonana poprzez potrącenie wymagalnych wierzytelności Emitenta wobec Inpingo S.A. w kwocie 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Po zarejestrowaniu akcji serii C w rejestrze sądowym Emitent będzie posiadał łącznie 446.954 akcji Inpingo S.A., reprezentujących 33,45 proc. kapitału zakładowego Inpingo S.A. i 33,45 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Inpingo S.A.

Objęcie akcji serii C Inpingo S.A. jest wykonaniem postanowień umowy inwestycyjnej dotyczącej Inpingo S.A. i było związane z osiągnięciem przez Inpingo S.A. uzgodnionego przez strony poziomu przychodów i zysku netto w IV kwartale roku 2013.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się