EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 11/2015

Raport bieżący

Informacja ws. dywidendy

Mając na uwadze wyniki zaprezentowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2014 roku (raport EBI nr 8/2015) oraz uwzględniając politykę dywidendową Emitenta opisaną w Strategii Emitenta (raport EBI nr 7/2014) Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, że zamierza wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem o wypłacenie z zysku za rok obrotowy 2014 dywidendy w wysokości 20 gr (dwadzieścia groszy) na jedną akcję, co oznacza, że łączna kwota dywidendy za rok obrotowy 2014 wynosić będzie 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych)..

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się