EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 9/2014

Raport bieżący

Istotna informacja dotycząca postępowania sądowego

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do treści raportu EBI nr 20/2012 opublikowanego w dniu 22 grudnia 2012 roku dotyczącego postępowania sądowego opisanego w punkcie 4.16. dokumentu informacyjnego z dnia 24 sierpnia 2012 roku, niniejszym informuje, iż wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2014 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie oddalający powództwo o zapłatę przez Emitenta na rzecz osoby fizycznej kwoty 219.399,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania i przekazał sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Uchylenie wyroku nastąpiło z przyczyn formalnych. Sprawa związana jest z działalnością adwokacką poprzednika prawnego Emitenta (tj. EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k.). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie jest prawomocny.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się