EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 7/2014

Raport bieżący

Strategia rozwoju EBC Solicitors na lata 2014-2016

Zarząd EBC Solicitors spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) niniejszym prezentuje skrót Strategii rozwoju EBC Solicitors na lata 2014-2016.

Główne cele strategii to:
- stabilizacja i rozwój działalności doradczej, w tym Autoryzowanego Doradztwa, prowadzonej w ramach EBC Solicitors,
- doskonalenie i rozwój oferty usług świadczonych przez spółki zależne i stowarzyszone EBC Solicitors,
- rozwój działalności inwestycyjnej z założeniem długoterminowego budowania wartości Grupy EBC Solicitors.

Główne cele operacyjne na lata 2014-2016 to:
- wzrost liczby realizowanych przez Emitenta projektów IPO/SPO,
- rozbudowa portfela stałych klientów Emitenta oraz spółek zależnych i stowarzyszonych,
- zwiększenie średniego dochodu na klienta Grupy dzięki wzbogaceniu ofert, cross-selling w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta,
- start 20-30 projektów inwestycyjnych o wartości 20 mln zł,
- realizacja 5-10 wyjść kapitałowych przy średniej wewnętrznej stopie zwrotu (IRR) wynoszącej 30 proc.

Szczegółowe założenia strategii zostały omówione w Prezentacji strategii rozwoju EBC Solicitors S.A. na lata 2014-2016, stanowiącej załącznik niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się