EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 2/2014

Raport bieżący

Aktualizacja informacji nt. EBC Incubator sp. z o.o.

Zarząd EBC Solicitors Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 r. EBC Incubator sp. z o.o., spółka zależna Emitenta (dalej: Spółka), rozpoczęła realizację programu "Wsparcie B+R poprzez dokapitalizowanie innowacyjnych pomysłów - pierwszy podlaski inkubator", dla którego Spółka uzyskała dofinansowanie w wysokości 9.990.250 zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) ze środków pozostających w dyspozycji Polskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

W ramach programu Spółka będzie udzielać wsparcia merytorycznego, doradczego, technicznego jak i kapitałowego autorom innowacyjnych pomysłów biznesowych, m.in. z branż zaawansowanych technologicznie takich, jak: medycyna, biotechnologia, chemia, OZE/ochrona środowiska. W ramach realizacji programu Spółka planuje docelowo co najmniej 17 wejść kapitałowych w wysoce innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się