EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 1/2014

Raport bieżący

Objęcie akcji serii B Inpingo S.A.

W nawiązaniu do raportu EBI nr 30/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 31 grudnia 2013 roku Emitent objął 128.720 (sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii B wyemitowanych przez Inpingo S.A. w zamian za łączną cenę emisyjną wynoszącą 128.720 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) za wszystkie akcje. Wpłata na akcje serii B została dokonana poprzez potrącenie wymagalnych wierzytelności Emitenta wobec Inpingo S.A. w kwocie 128.720 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).

Po zarejestrowaniu akcji serii B w rejestrze sądowym Emitent będzie posiadał łącznie 376.954 akcji Inpingo S.A., reprezentujących 29,77 proc. kapitału zakładowego Inpingo S.A. i 29,77 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Inpingo S.A.

Objęcie akcji serii B Inpingo S.A. jest wynikiem realizacji umowy inwestycyjnej dotyczącej Inpingo S.A., która to umowa umożliwia zwiększenie zaangażowania kapitałowego Emitenta w Inpingo S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się