EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 18/2012

Raport bieżący

Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2012 Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 5 grudnia 2012 roku Emitent zawarł umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu "Automatyzacja procesów biznesowych w EBC Solicitors Spółka Akcyjna", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

Emitent wskazuje, iż uzyskana przez Emitenta kwota dofinansowania to 349 000 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 699 500 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych).

Projekt zakłada stworzenie nowego systemu klasy ERP w Spółce. Stworzenie aplikacji pozwoli na automatyzację procesów biznesowych z partnerami Emitenta , kancelarią prawną oraz podmiotem zajmującym się księgowością i finansami. 


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się