EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 17/2012

Raport bieżący

Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii C Vandonanco Limited

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 listopada 2012 roku akcjonariusz Emitenta - Vandonanco Limited - dokonał przedterminowego, częściowego wykupu obligacji serii C.

Emitent w dniu 3 lipca 2012 roku nabył 550 obligacji serii C Vandonanco Limited. Obligacje serii C są obligacjami zabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki 12 proc. w skali roku. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa wartości emisyjnej i wynosi 1.000 zł. O nabyciu obligacji Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 24 sierpnia 2012 roku.

W wyniku przedterminowego, częściowego wykupu Vandonanco Limited wykupiła 352 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 352.000 zł. Oprocentowanie obligacji zostało zapłacone wraz z kwotą wykupu obligacji.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się