EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 5/2019

Raport bieżący

Przekroczenie progu

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 1 lipca 2019 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od FIN GERO S.A. SKA oraz Pana Piotra Gniadek o przekroczeniu progu powyżej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku nabycia w dniu 25 czerwca 2019 r. 500.000 akcji. Przedmiotowe zawiadomienie w załączeniu.

 

Załącznik: Przekroczenie_progu_FINGERO_PG.pdf


Załączniki:
Raport ESPI 8/2019

Podpisane porozumienia w przedmiocie wspólnej realizacji projektu Eco Friendly

Raport EBI nr 8/2019

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 28.06.2019 roku oraz zarządzenie przerwy w obradach ZWZA.

Raport ESPI 5/2019

Przekroczenie progu

Raport ESPI 4/2019

Informacja ws. nowej strategii i planowanej zmiany firmy Emitenta - skupienie się na działalności w branży konopi

Raport ESPI 3/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2019 roku

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się