EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 4/2019

Raport bieżący

Informacja ws. nowej strategii i planowanej zmiany firmy Emitenta - skupienie się na działalności w branży konopi

Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. _dalej: Spółka, Emitent_ informuje, iż zgodnie z przedstawioną w raporcie rocznym _EBI 5/2019_ informacją o planowanej zmianie strategii Spółki, na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, w dniu 28 czerwca 2019 roku, Zarząd Emitenta podda pod glosowanie uchwały umożliwiające przyjęcie nowej strategii działalności Spółki.

Proponowana przez Zarząd nowa strategia przewiduje rezygnację z działalności inwestycyjnej, jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna _ASI_, oraz skupienie się na działalności w branży konopi i jej pochodnych, jak również zmianę nazwy na "Hemp & Wood S.A.". 

Zgodnie z nowymi założeniami, Spółka zamierza realizować projekty wykorzystujące konopie w produkcji przemysłowej oraz medycznej, a także inwestować w badania i rozwój w obszarze wykorzystania konopi przemysłowych, posiłkując się w miarę możliwości finansowaniem unijnym. W dalszej perspektywie Emitent planuje także kontraktowanie zbiorów konopi oraz ich dystrybucję do celów medycznych oraz przemysłowych w Polsce i za granicą.

Emitent planuje także nawiązać współpracę z wiodącymi światowymi producentami produktów pochodzenia konopnego w celu ich dalszej dystrybucji w Polsce i za granicą.

Prezentowana powyżej nowa strategia zakłada zmianę firmy _nazwy_ Spółki na "Hemp & Wood S.A.", zaprzestanie prowadzenia działalności inwestycyjnej w modelu VC i wycofanie z KNF wniosku o wpis na listę ASI. 

Propozycja skupienia się na produkcji z wykorzystaniem konopi wynika z faktu, iż wraz z legalizacją możliwości leczenia konopiami medycznymi w coraz większej ilości krajów świata _w tym w Polsce od 1/11/2017 r._, jak również zalegalizowaniem w kilku krajach tzw. marihuany rekreacyjnej _m.in. w Urugwaju czy Kanadzie_, rynek produktów pochodzenia konopnego wzrasta bardzo dynamicznie. 

Należy podkreślić, iż konopie to nie tylko branża medyczna czy spożywcza _m.in. olej jadalny_, ale i przemysłowa. Obecne przepisy Unii Europejskiej ustanawiają granicę dla klasyfikowania konopi jako "przemysłowe" na poziomie 0,2% zawartości THC.

Ocenia się, że konopie mają ponad 25.000 odkrytych zastosowań _Jack Herrer "The Emperor Wears No Clothes"_. Z konopi można produkować m.in. papier _np. na banknoty, książki, gazety, filtry, tekturę_, opakowania, tkaniny _mocniejsze od bawełnianych, cieplejsze od lnianych_, żagle, sznury, sieci, worki, materiały w budownictwie i przemyśle samochodowym, płyty dźwiękochłonne, biomasy z których można uzyskiwać ciepło, elektryczność lub olej napędowy, a nawet odpowiednik plastiku. Na decyzję Zarządu Emitenta wpłynął fakt, że obecnie jedna ze spółek portfelowych Emitenta, tj. Scabrosus sp. z o.o., zajmująca się produkcją wypełniaczy technologicznych wykorzystywanych m.in w przetwórstwie tworzyw sztucznych i przy produkcji materiałów kompozytowych w dużym stopniu biodegradowalnych, posiada kompetencje i jest gotowa do rozpoczęcia działalności na rynku wyrobów związanych z konopiami. Emitent zakłada, że wypełniacze technologiczne tworzone na bazie konopi pozwolą na opracowanie kilku rozwiązań w zakresie nowoczesnych materiałów kompozytowych, które będą podstawą nowych projektów realizowanych z udziałem Emitenta. Użytkowany obecnie rozbudowany park maszynowy Scabrosus sp. z o.o .oraz zasoby ludzkie pozwalają efektywnie i szybko wprowadzić nowe rozwiązania na rynek. Wprowadzanie wypełniaczy organicznych do tworzyw sztucznych wpisuje się w koncepcję zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko oraz działań podejmowanych w celu lepszego wykorzystania materiałów odnawialnych takich jak konopie. Jednocześnie opracowywane materiały kompozytowe są tańsze od ich zamienników stosowanych do tej pory, co dodatkowo zwiększa szanse rynkowe tego przedsięwzięcia. Roczne zapotrzebowanie na tworzywa ze strony przetwórców w Europie sięga 49,9 mln ton _PlasticEurope Market Research Group_. Nie bez znaczenia w określeniu szans rynkowych planowanych przedsięwzięć, jest dążenie państw europejskich do ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych _w obecnej technologii_ na środowisko. Tworzenie materiałów kompozytowych w 100% biodegradowalnych odwołuje się do promowanego w ramach UE rozwiązania zmierzającego m.in. do wyeliminowania plastikowych wyrobów jednorazowych _Directive _EU_ 2019/904_. Emitent, zakłada uruchomienie w najbliższym czasie projektu, którego celem będzie wprowadzenie na rynek szerokiej gamy produktów wytwarzanych z materiału w 100% biodegradowalnego. Potencjał rynku oraz wysokie zaawansowanie projektu od strony technologicznej daje podstawy do upatrywania w tej działalności szansy biznesowej.

Emitent zamierza także uczestniczyć w innych projektach biznesowych, mających na celu poszukiwanie nowych zastosowań dla konopi, w tym także finansować prace badawczo - rozwojowe w tym zakresie.

Proponowana przez Zarząd nowa strategia działalności Spółki realizowana będzie przy wykorzystaniu środków i kompetencji posiadanych obecnie przez Emitenta, w tym za pośrednictwem spółki portfelowej Emitenta, tj. Scabrosus sp. z o.o.

Zarząd Emitenta dążył będzie ponadto do upłynnienia innych posiadanych przez Emitenta aktywów, w tym udziałów w spółkach portfelowych oraz certyfikatów inwestycyjnych Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego FIZ, celem pozyskania tą droga dodatkowych środków na działalność.

Jednocześnie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, w dniu 28 czerwca 2019 roku, Zarząd będzie rekomendował akcjonariuszom podjęcie uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji z prawem poboru, celem pozyskania tą drogą dodatkowych środków finansowych na realizację nowej strategii działalności.

Powyższe fakty skłoniły Zarząd Emitenta do podjęcia decyzji o przedłożeniu pod głosowanie akcjonariuszom przyjęcia uchwał stanowiących podstawę dla wdrożenia nowej strategii działania Emitenta, nakierowanej na realizacje projektów wykorzystujących konopie. Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. jest przekonany o słuszności decyzji co do zmiany profilu działalności z inwestycyjnej na działalność w branży konopi i jej pochodnych, jak również zmianę nazwy na "Hemp & Wood S.A". Jest to innowacyjny biznes do którego Emitent przez spółkę portfelową Scabrosus sp. z o.o. ma przygotowanie i zaplecze technologiczne oraz zasoby ludzkie, które dają mu przewagę konkurencyjną.


Załączniki:
Raport ESPI 8/2019

Podpisane porozumienia w przedmiocie wspólnej realizacji projektu Eco Friendly

Raport EBI nr 8/2019

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 28.06.2019 roku oraz zarządzenie przerwy w obradach ZWZA.

Raport ESPI 5/2019

Przekroczenie progu

Raport ESPI 4/2019

Informacja ws. nowej strategii i planowanej zmiany firmy Emitenta - skupienie się na działalności w branży konopi

Raport ESPI 3/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2019 roku

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się