EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 29/2018

Raport bieżący

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą EBC SOLICITORS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna

Zarząd EBC SOLICITORS ALTERNATYWA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuję, iż w dniu 12 października 2018 roku, wypełniając zobowiązanie wynikające z Uchwały Nr 936/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 września 2018 r. podpisał z firmą ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect w zakresie § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, począwszy od dnia 12 października 2018 roku. 

Na mocy podpisanej umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Emitent przekazał Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A kopię umowy zawartej z Autoryzowanym Doradcą wraz z oświadczeniem Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wypełniając tym samym wszystkie obowiązki, nałożone przez Regulatora Uchwałą Nr 936/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 września 2018 r.


Załączniki:
Raport ESPI 4/2019

Informacja ws. nowej strategii i planowanej zmiany firmy Emitenta - skupienie się na działalności w branży konopi

Raport ESPI 3/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2019 roku

Raport EBI nr 5/2019

Raport roczny EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2018

Raport EBI nr 4/2019

Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Raport EBI nr 3/2019

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się