EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 15/2018

Raport okresowy

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2017

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2017, wraz z załącznikami, to jest:
1. raportem rocznym za rok 2017  
2. jednostkowym sprawozdaniem Zarządu za rok 2017
3. skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu za rok 2017
4. jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2017
5. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2017
6. opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017
7. opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017

 

Załączniki:

EBC Solicitors - raport roczny 2017

EBC Solicitors - sprawozdanie z działalności Zarządu2017 - jednostkowe

EBC Solicitors - sprawozdanie z działalności Zarządu2017 - skonsolidowane

EBC Solicitors - opinia i raport bieglego rewidenta - jednostkowe

EBC Solicitors - opinia i raport bieglego rewidenta - skonsolidowane

EBC Solicitors - SF jednostkowe 2017

EBC Solicitors - SF skonsolidowane 2017


Załączniki:
Raport ESPI 8/2019

Podpisane porozumienia w przedmiocie wspólnej realizacji projektu Eco Friendly

Raport EBI nr 8/2019

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 28.06.2019 roku oraz zarządzenie przerwy w obradach ZWZA.

Raport ESPI 5/2019

Przekroczenie progu

Raport ESPI 4/2019

Informacja ws. nowej strategii i planowanej zmiany firmy Emitenta - skupienie się na działalności w branży konopi

Raport ESPI 3/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2019 roku

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się