EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 5/2018

Raport bieżący

Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 21 lutego 2018 roku uprawniony akcjonariusz Emitenta, to jest pan Adam Osiński, powołał pana Eryka Nyckowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 21 lutego 2018 roku.

Życiorys zawodowy nowego Prezesa Zarządu Emitenta zostanie przekazany do wiadomości publicznej raportem bieżącym EBI w terminie późniejszym.


Załączniki:
Raport ESPI 4/2019

Informacja ws. nowej strategii i planowanej zmiany firmy Emitenta - skupienie się na działalności w branży konopi

Raport ESPI 3/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2019 roku

Raport EBI nr 5/2019

Raport roczny EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2018

Raport EBI nr 4/2019

Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Raport EBI nr 3/2019

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się