EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 42/2017

Raport bieżący

Brak zapłaty ceny zbycia udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 27/2017 z dnia 24 czerwca 2017 roku Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że do dnia 15 grudnia 2017 roku Emitent nie otrzymał od Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie ("Telehorse") pozostałej do zapłaty części ceny zbycia udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. z siedzibą w Godkach ("Red Dev Studio"), w wysokości 1.322.500 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych).

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Emitent skorzystał z przysługujących mu uprawnień na wypadek braku zapłaty pozostałej części ceny za udziały Red Dev Studio, w efekcie czego po podpisaniu przez strony stosownych dokumentów, co powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, (1) wszystkie udziały Red Dev Studio posiadane przez Telehorse przejdą na własność Emitenta, a jednocześnie (2) EBC Solicitors zatrzyma wszystkie kwoty otrzymane uprzednio od Telehorse tytułem zapłaty ceny zbycia udziałów Red Dev Studio (tj. 387.500 zł).

W efekcie zwrotnego przeniesienia udziałów Emitent posiadał będzie udziały reprezentujące 47,17 proc. kapitału Red Dev Studio.

Red Dev Studio jest niezależnym polskim producentem gier na platformy stacjonarne i mobilne. W najbliższych tygodniach spółka we współpracy ze znanym wydawcą wydaje dwa nowe tytułu, a w roku 2018 planowane jest wydanie kolejnych sześciu tytułów.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się