EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 40/2017

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: "Ustawa o ofercie"), Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od Krzysztofa Moski ( "Akcjonariusz").

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 18 grudnia 2017 roku sprzedał 129.267 sztuk akcji Spółki w ramach transakcji sprzedaży na rynku GPW, w wyniku czego doszło do zejścia przez Akcjonariusza poniżej progu 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Zmiana stanu posiadania").
 
Przed Zmianą stanu posiadania Akcjonariusz posiadał 804.267 akcji Spółki, stanowiące 5,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 804.267 głosów z akcji Spółki.
 
Akcjonariusz poinformował, że po Zmianie stanu posiadania, posiadał 675.000 akcji Spółki, stanowiących 4,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 675.000 głosów z akcji Spółki.
 
Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, a także nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się