EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 39/2017

Raport bieżący

Zbycie zorganizowanej części działalności Emitenta. Wykreślenie Emitenta z listy Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect i na Catalyst.

W nawiązaniu do treści raportu ESPI nr 34/2017 z dnia 26 września 2017 roku Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, po wpisaniu Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp.j. na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect oraz Catalyst, spełnił się warunek od którego zależała realizacja postanowień umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta zawartej z Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Osiński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie ("Nabywca"). Przedmiotem umowy jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta związana z prowadzeniem działalności autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz Catalyst. Cena zbycia opisanej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta wynosi 1.000.000 zł (jeden milion złotych). Na podstawie zmienionych ustaleń pomiędzy Emitentem a Nabywcą cena ta zostanie w całości zapłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, przy czym kwota ok. 650 tys. zł została zapłacona do dnia dzisiejszego.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent został skreślony z listy Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect i na Catalyst. W związku z powyższym, Emitent informuje, że z dniem dzisiejszym zaprzestał prowadzenia działalności autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz Catalyst.
 
Emitent wyjaśnia, że po zawarciu umowy Nabywca uzgodnił z podmiotem trzecim, to jest Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp.j., że to ten podmiot wejdzie w miejsce Nabywcy i będzie świadczył usługi autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz Catalyst. Ustalenia te nie wpływały przy tym na istotne warunki umowy zawartej pomiędzy Emitentem i Nabywcą, w tym warunki dotyczące przedmiotu umowy i ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, z tym zastrzeżeniem, ze przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta na Nabywcę miało nastąpić z dniem dokonania wpisu Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp.j., a nie wpisu Nabywcy, na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect i Catalyst. Emitent informuje, że wszelkie rozliczenia z tytułu wejścia Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp.j. w miejsce Nabywcy i świadczenia przez Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp.j. usług autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz Catalyst nastąpiły bez udziału Emitenta.
 
Emitent wskazuje, że zbycie opisanej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta i zaprzestanie prowadzenia działalności doradczej jest związane z konsekwentnie realizowaną polityką rozwijania przez Emitenta działalności inwestycyjnej, w szczególności realizowania atrakcyjnych przedsięwzięć biznesowych na rynku inwestycji seed oraz start-up (za pośrednictwem spółek Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. oraz EBC Incubator sp. z o.o.) oraz inwestowania w spółki z branży gier komputerowych na wczesnym etapie rozwoju. W ocenie Emitenta działalność inwestycyjna daje większe szanse na optymalne wykorzystanie potencjału Emitenta, poprzez koncentrację posiadanych kompetencji w segmencie inwestycyjnym.
 
Emitent wskazuje, że przedmiotowe zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta wpłynie znacząco na wyniki finansowe Emitenta w roku 2017 z uwagi na wysokość przychodu uzyskanego z tytułu ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta.

Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się