EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 38/2017

Raport bieżący

Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez podmiot powiazany z oczłonkiem Zarządu Emitenta

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Aspesi Investments Limited, tj. podmiot blisko związany z Adamem Osińskim - Prezesem Zarządu Emitenta, który posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Aspesi Investments Limited:

1. 516.667 akcji Emitenta w dniu 16 listopada 2017 roku,

2. 550.000 akcji Emitenta w dniu 17 listopada 2017 roku

Z przekazanych informacji wynika, iż Aspesi Investments Limited, w dniach 16 i 17 listopada 2017 roku, nabyła łącznie 1.066.667 akcji Spółki za cenę ważoną wolumenem 0,35 zł. Transakcji dokonano poza systemem obrotu.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się