EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 14/2012

Raport bieżący

Zawarcie umowy typu lock-up dotyczącej akcji EastSideCapital S.A.

Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, iż w dniu 9 listopada 2012 roku Emitent zawarł z EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie umowę typu lock-up, na podstawie której EBC Solicitors S.A. zobowiązała się do niezbywania jakiejkolwiek liczby akcji lub praw do akcji EastSideCapital S.A. w ramach transakcji zawieranych na rynku NewConnect w okresie do dnia 30 czerwca 2013 roku.

W razie naruszenia zobowiązania, o którym mowa powyżej, EBC Solicitors S.A. zobowiązała się względem EastSideCapital S.A. do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej iloczyn ceny zbycia i liczby zbytych akcji lub praw do akcji.

Zarząd Emitenta oświadcza, że celem EBC Solicitors S.A. nie jest zbycie akcji EastSideCapital S.A. Jednocześnie Emitent dopuszcza możliwość zbycia części posiadanych akcji EastSideCapital S.A. na rzecz podmiotu lub podmiotów zewnętrznych, które zapewnią stały dopływ interesujących zleceń i klientów dla EastSideCapital S.A. albo podmiotów z którymi współpraca pozwoli na rozszerzenie oferty EastSideCapital S.A. Zbycie akcji na rzecz podmiotu lub podmiotów zewnętrznych będzie każdorazowo następować w ramach transakcji zawieranych poza rynkiem NewConnect.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się