EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 34/2017

Raport bieżący

Zbycie zorganizowanej części działalności Emitenta

W nawiązaniu do treści raportu ESPI nr 26/2017 z dnia 10 czerwca 2017 roku oraz raportu EBI nr 10/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym z Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Osiński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie ("Nabywca") umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta. Przedmiotem umowy jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta związana z prowadzeniem działalności autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz Catalyst. W szczególności, ale nie wyłącznie, przedmiotem zbycia są umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy oraz umowy z pracownikami i współpracownikami odpowiedzialnymi za świadczenie przez Emitenta usług autoryzowanego doradcy.

Cena zbycia opisanej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta wynosi 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i zostanie zapłacona w ratach, z których pierwsza w wysokości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) zostanie zapłacona w terminie do dnia 30 września 2017 roku, a ostatnia w terminie 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy od dnia dnia przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta na Nabywcę.

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta na Nabywcę nastąpi z dniem dokonania przez Zarząd GPW wpisu Nabywcy na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect i rynku Catalyst.

Emitent wskazuje, że zbycie opisanej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta i tym samym zaprzestanie prowadzenia działalności doradczej jest związane z konsekwentnie realizowaną polityką rozwijania przez Emitenta działalności inwestycyjnej, w szczególności realizowania atrakcyjnych przedsięwzięć biznesowych na rynku inwestycji seed oraz start-up (za pośrednictwem spółek Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. oraz EBC Incubator sp. z o.o.) oraz inwestowania w spółki z branży gier komputerowych na wczesnym etapie rozwoju. W ocenie Emitenta działalność inwestycyjna daje większe szanse na optymalne wykorzystanie potencjału Emitenta, poprzez koncentrację posiadanych kompetencji w segmencie inwestycyjnym.

Emitent wskazuje dodatkowo, że na decyzję o zbyciu opisanej powyżej zorganizowanej części działalności Emitenta wpływ miały także przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.), które wymagają od Emitenta, który zamierza prowadzić działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, aby jego wyłącznym przedmiotem działalności było zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną (art. 8a ust. 3).

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się