EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 33/2017

Raport bieżący

Zawarcie umowy o powierzenie grantu w kwocie ponad 9 milionów złotych

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 11/2017 z dnia 15 marca 2017 roku i nr 20/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku, Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację o podpisaniu umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") a Smart-Lab sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Smart-Lab"). Przedmiotem umowy jest realizacja przez Smart-Lab projektu pod nazwą "Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych" ("Projekt").

Zgodnie z umową NCBR przyznało na realizacje Projektu dofinansowanie w kwocie 9.048.592,80 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Działanie 3.3 e-Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych, prowadzonego przez NCBR. Całkowita wartość (budżet) Projektu to 11.310.741 zł, a wkład własny Smart-Lab to 2.262.148,20 zł.

Smart-Lab jest spółką celową powołaną do realizacji Projektu. Udziałowcami Smar-Lab są KSI.plsp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Emitent, którzy posiadają po 50 proc. udziałów.

Udział Emitenta w Projekcie stanowi przejaw konsekwentnej realizacji przez Emitenta strategii rozwoju działalności inwestycyjnej z wykorzystaniem środków unijnych.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się