EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 8/2017

Raport bieżący

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, iż w związku z brakiem wymaganego przez statut Emitenta kworum niezbędnego do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Emitenta postanawia odwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Zgodnie z §32 ust. 1 statutu Emitenta Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.

Jednocześnie Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, że w dniu jutrzejszym wyznaczy kolejny termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się