EBC Solicitors

Raporty

Raport Roczny nr 5/2017

Raport okresowy

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy 2016

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport roczny EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy 2016, wraz z załącznikami, to jest:

1. raportem rocznym

2. jednostkowym sprawozdaniem Zarządu za rok 2016

3. skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu za rok 2016

4. jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2016

5. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2016

6. opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016

7. opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się