EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 22/2017

Raport bieżący

Rejestracja w KRS Turtle Team sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 12/2017 z dnia 16 marca 2017 roku i nr 18/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku, Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że w dniu 12 maja 2017 roku Turtle Team sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiotem działalności Turtle Team sp. z o.o. jest tworzenie gier komputerowych.

Zarząd Emitenta przypomina, że zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej, opisanej w raporcie ESPI nr 19/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku, Emitent zobowiązany jest do zbycia wszystkich posiadanych udziałów Turtle Team sp. z o.o. na rzecz Pixel Venture Capital S.A. w zamian za cenę wynoszącą łącznie 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych), z czego kwota 104.000,08 zł (sto cztery tysiące złotych i osiem groszy) zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy Emitenta, a kwota 695.999,92 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostanie potrącona z kwotą jaką Emitent zobowiązany będzie zapłacić Pixel Venture Capital S.A. z tytułu ceny emisyjnej 1.581.818 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście) akcji serii D Pixel Venture Capital S.A. O zawarciu umowy przyrzeczonej Emitent poinformuje stosownym raportem ESPI niezwłocznie po zawarciu tej umowy.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się