EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 20/2017

Raport bieżący

Ziszczenie się warunku koniecznego do otrzymania przez konsorcjum z udziałem Emitenta grantu w kwocie 9 milionów złotych

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2017 z dnia 15 marca 2017 roku, Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że uzyskał informację, iż prośba Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") o zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na finansowanie grantów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Działanie 3.3 e-Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych, prowadzonego przez NCBR, została zaakceptowana i NCBR zwróciło się o dostarczenie przez konsorcjum z udziałem Emitenta, w terminie 30 dni, dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu.

Oznacza to, że ziścił się warunek konieczny do otrzymania przedmiotowego grantu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2017 z dnia 15 marca 2017 roku.Emitent przypomina, że grant został przyznany na realizację przez konsorcjum pod przewodnictwem KSI.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z udziałem Emitenta projektu pod nazwą "Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych".


Wysokość przyznanego grantu to 9.048.592,80 zł.

Projekt zakłada utworzenie akceleratora wspierającego programistów, umożliwiając im uczestnictwo w innowacyjnych projektach ICT, rozwiązujących problemy zgłaszane przez instytucje publiczne, społeczne lub gospodarcze. Rolą akceleratora będzie tworzenie możliwości do komercjalizacji wyników prac programistów, m.in. poprzez zakładanie spółek na ich bazie i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych. Zakłada się stworzenie 11 projektów, które powinny zostać skomercjalizowane.

Zgodnie z projektem, do jego realizacji powołana zostanie spółka celowa - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w której KSI.pl oraz Emitent obejmą po 50 proc. udziałów.

Całkowita wartość (budżet) projektu to 11.310.741 zł.Udział Emitenta w projekcie stanowi przejaw konsekwentnej realizacji przez Emitenta strategii rozwoju działalności inwestycyjnej z wykorzystaniem środków unijnych. Istotne znaczenie dla oceny projektu miało przy tym doświadczenie Zespołu Emitenta pozyskane w szczególności w ramach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta inkubatorów technologii.

 
 
 

Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się