EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 8/2017

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że Emitent powziął informację od pana Adama Osińskiego ("Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej") zawiadomił, iż Aspesi Investments Limited, w której Akcjonariusz jest Dyrektorem, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, objęła 1.463.846 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez Akcjonariusza.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się