EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 7/2017

Raport bieżący

Objęcie akcji w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku przez Aspesi Investments Limited, tj. podmiot powiązany z panem Adamem Osińskim - Prezesem Zarządu Emitenta - który posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację objęciu, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, 1.463.846 akcji Emitenta w zamian za cenę 1.463.846 zł przez Aspesi Investments Limited, w której pan Adam Osiński jest Dyrektorem.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się