EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 6/2017

Raport bieżący

 Zbycie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku oraz raportu ESPI nr 5/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku, Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje , że w dniu 24 lutego 2017 roku zawarł z Blue Ocean Media S.A. ("Blue Ocean Media") umowę na podstawie której Emitent zbył na rzecz Blue Ocean Media 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Red Dev Studio sp. z o.o. ("Red Dev Studio"), reprezentujących 48,98 proc. kapitału zakładowego Red Dev Studio.

Udziały w Red Dev Studio zostały zbyte za cenę wynoszącą 1.140.000 zł (jeden milion sto czterdzieści tysięcy złotych) z czego kwota 800.000,08 zł (osiemset tysięcy złotych i osiem groszy) zostanie potracona z kwotą jaką Emitent zobowiązany będzie zapłacić Blue Ocean Media z tytułu ceny emisyjnej 1.818.182 (jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcji serii D Blue Ocean Media.

Red Dev Studio to spółka tworząca gry komputerowe na platformy mobilne. Produkująca gry odpowiadające najnowszym trendom, wprowadzając przy tym autorskie rozwiązania do sterowania, interakcji i zagadek logiczno-przestrzennych. Dotychczasowe produkcje Red Dev Studio to mi in.: (1) Powertris - połączenie dwóch klasycznych gier, jakimi są Tetris i Pipemania, w sposób dający nowe, nigdy nie stosowane wcześniej zasady rozgrywki; (2) Patience Patterns - gra dla miłośników kostki Rubika i zagadek logicznych, której celem jest ułożenie wszystkich płytek jednym kolorem do góry. Plany wydawnicze Red Dev Studio na najbliższe dwa lata obejmują osiem nowych tytułów.

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się