EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 5/2017

Raport bieżący

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Red Dev Studio sp. z o.o.

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2017 roku powziął informację o rejestracji w dniu 20 lutego 2017 roku, przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Red Dev Studio sp. z o.o.

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, struktura udziałowa Red Dev Studio sp. z o.o. przedstawia się następująco:

1. Wojciech Sypko - 100 (sto) udziałów;

2. EBC Solicitors S.A. - 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów.

Wobec powyższego Emitent zyskał możliwość podpisania, z Blue Ocean Media S.A., umowy przyrzeczonej zbycia 96 (dziewięćdziesięciu sześciu) udziałów w kapitale zakładowym Red Dev Studio sp. z o.o., reprezentujących 48,98 proc. (czterdzieści osiem całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Red Dev Studio sp. z o.o. Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej, o zawarciu której Emitent informował raportem ESPI nr 3/2017, każda ze stron umowy może wezwać drugą stronę do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Emitent niezwłocznie poinformuje o fakcie zawarcia umowy przyrzeczonej zbycia 96 (dziewięcdziesięciu sześciu) udziałów w kapitale zakładowym Red Dev Studio sp. z o.o.

 Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się