EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 4/2017

Raport bieżący

Otrzymanie oferty objęcia akcji serii D Blue Ocean Media S.A.

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 16 stycznia 2017 roku otrzymał nieodwołalną ofertę objęcia wszystkich, tj. 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy), akcji serii D Blue Ocean Media S.A. Cena emisyjna oferowanych akcji to 44 gr (czterdzieści cztery grosze) za każdą poszczególną akcję. Oferta jest nieodwołalna i ważna do dnia 31 maja 2017 roku. Oferta może zostać przyjęta według uznania Emitenta, w całości lub w części, jak również poprzez złożenie w różnym terminie oświadczenia o objęciu kolejnych pakietów akcji, aż do wyczerpania całego zaoferowanego pakietu akcji.

 

Zarząd Emitenta oświadcza, że zamierza przyjąć przedmiotową ofertę. Zarząd Emitenta oświadcza w szczególności, że planuje opłacenie ceny emisyjnej z tytułu objęcia 1.818.182 (jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcji serii D Blue Ocean Media S.A. poprzez potrącenie z ceną zbycia udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. (o zawarciu umowy przedwstępnej zbycia udziałów tej spółki na rzecz Blue Ocean Media S.A. Emitent poinformował raportem ESPI nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku).

 

Otrzymanie przedmiotowej oferty oraz zamiar jest przyjęcia jest zgodny z planami Emitent wobec Blue Ocena Media S.A. przekazanymi uprzednio do wiadomości publicznej.

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się