EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 1/2017

Raport bieżący

Nabycie akcji Blue Ocean Media S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 51/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, w wykonaniu zawartej wcześniej umowy przedwstępnej, Emitent nabył 612.000 (sześćset dwanaście tysięcy) akcji Blue Ocean Media S.A. reprezentujących łącznie 36 proc. (trzydzieści sześć procent) kapitału zakładowego tej spółki i 36 proc. (trzydzieści sześć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu tej półki, w zamian za cenę wynoszącą 36 gr (trzydzieści sześć groszy) za każdą poszczególną akcję i łącznie 220.320 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) za wszystkie akcje. Przedmiotem umowy są akcje notowane na rynku NewConnect.

 

Emitent wskazuje, że po zawarciu umowy przyrzeczonej Emitent posiada łącznie 697.170 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji Blue Ocean Media S.A. reprezentujących łącznie 41,01 proc. (czterdzieści jeden całych i jedną setną procent) kapitału zakładowego tej spółki i 41,01 proc. (czterdzieści jeden całych i jedną setną procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

 

 

Plany Emitenta wobec Blue Ocean Media S.A. zostały zaprezentowane w raporcie bieżącym ESPI nr 50/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku.

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się