EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 9/2012

Raport bieżący

Informacja na temat negocjacji dotyczących realizacji celów emisji

Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, iż prowadzi zaawansowane negocjacje, których celem jest ustalenie zasad na jakich Emitent rozpocznie prowadzenia działalności w obszarze doradztwa prawno-biznesowego dla podmiotów gospodarczych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem spółek zagranicznych oraz optymalizacją procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W ramach prowadzonych negocjacji uzgodniony został z potencjalnym partnerem biznesowym Emitenta zakres działalności podmiotu za pośrednictwem którego Emitent zamierza prowadzić opisaną powyżej działalność. W ramach prowadzonych negocjacji uzgodniono ponadto, iż Emitent posiadał będzie akcje lub udziały w spółce prawa handlowego, która w zamierzeniach stron ma zajmować się prowadzeniem opisanej powyżej działalności, w takiej liczbie, która zapewni Emitentowi większość głosów i kontrolę nad tą spółką. Emitent zakłada, iż dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami spółka ta od początku działalności generować będzie dodatnie wyniki finansowe. 

W ocenie Zarządu Emitenta zakończenie przedmiotowych negocjacji i rozpoczęcie działalności w obszarze doradztwa prawno-biznesowego dla podmiotów gospodarczych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem spółek zagranicznych oraz optymalizacją procesów inwestycyjnych oznaczać będzie rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez Emitenta (w tym wypadku poprzez podmiot zależny Emitenta), a tym samym umożliwi poszerzenie i dalszą dywersyfikację źródeł przychodów Emitenta oraz pozwoli zwiększyć przychody od dotychczasowych klientów, dzięki zaoferowaniu im dodatkowych usług, powiązanych z usługami świadczonymi obecnie przez Emitenta (cross-selling). Tym samym ewentualne rozpoczęcie, za pośrednictwem planowanej spółki handlowej, prowadzenia działalności w obszarze doradztwa prawno-biznesowego dla podmiotów gospodarczych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem spółek zagranicznych oraz optymalizacją procesów inwestycyjnych oznaczać będzie realizację jednego z celów emisyjnych opisanych w dokumencie informacyjnym.

Zarząd Emitenta informuje, iż negocjacje w powyższym zakresie powinny zostać zakończone w październiku 2012 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się