EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 47/2016

Raport bieżący

Plany EBC Solicitors S.A. związane z crowdfundingiem udziałowym

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że podjął decyzję o nawiązaniu przez Grupę EBC Solicitors S.A. współpracy z platformą FindFunds.pl (www.findfunds.pl) i zaprzestaniu współpracy z platformą GetFunded.pl. W najbliższym czasie Emitent planuje ponadto zbycie wszystkich posiadanych udziałów Get Funded sp. z o.o., przy czym Emitent zakłada, że na inwestycji w Get Funded sp. z o.o. Emitent wygeneruje dodatni wynik finansowy. O współpracy z Get Funded.pl Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 7/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku. Wygaśniecie współpracy z Get Funded.pl nie spowodowało powstania po stronie Emitenta jakichkolwiek zobowiązań.

Platforma FindFunds.pl (www.findfunds.pl) finalizuje właśnie przygotowania do uruchomienia programu crowdfundingu udziałowego, który umożliwia bardzo proste inwestowanie niedużych środków pieniężnych w udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju. Pozwala to inwestorom indywidualnym, dysponującym stosunkowo niedużymi środkami finansowymi (nawet 500 - 1.000 zł), na inwestowanie w spółki na wczesnym etapie rozwoju, dające szanse na ponadprzeciętne zwroty z kapitału przy jednocześnie stosunkowo znacznym ryzyku inwestycyjnym. Takie inwestycje dotychczas były dostępne tylko dla inwestorów dysponujących znacznymi środkami finansowymi (fundusze VE/PE). Formuła crowdfundingu udziałowego oferowanego przez platformę FindFunds.pl pozwala na zmianę tego stanu rzeczy. FindFunds.pl pozwala każdemu inwestować w taki sam sposób, jak robią to fundusze inwestycyjne, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez wychodząc z domu (inwestycje są dokonywane on line).

Formuła crowdfundingu udziałowego oferowanego przez platformę FindFunds.pl pozwala jednocześnie spółkom na wczesnym etapie rozwoju na walidację ich projektów oraz na budowanie wiarygodności na wczesnym etapie rozwoju oraz na pozyskanie dodatkowego kapitału udziałowego.

Właścicielom spółek crowdfunding udziałowy oferowany przez platformę FindFunds.pl pozwala natomiast na uzyskanie rynkowej wyceny posiadanych udziałów, którą w tym wypadku dostarcza społeczność drobnych inwestorów, co stanowi bardzo obiektywną metodę weryfikacji wartości inwestycji.

W ocenie Emitenta możliwości oferowane przez platformę FindFunds.pl w zakresie crowdfundingu udziałowego pozwalają na realizację celów zarówno Emitenta, jako autoryzowanego doradcy rynku NewConnect (możliwość prowadzenia kampanii crowdfundingu udziałowego przed dokonaniem oferty akcji związanej z debiutem na rynku NewConnect), jaki i celów spółek portfelowych Emitenta, które mogą pozyskiwać dodatkowe środki na działalność oraz uzyskiwać rynkową wycenę na kolejnych etapach rozwoju.

Emitent zakłada, ze jego spółki portfelowe będą prowadzić kampanie crowdfundingu udziałowego na platformie FindFunds.pl. Jako pierwsza, w grudniu 2016 roku kampanię taką przeprowadzi Scabrosus sp. z o.o. W ocenie Emitenta pozwoli to na uzyskanie zaktualizowanej wyceny inwestycji Emitenta oraz na pozyskanie dodatkowych środków na realizację planów spółek portfelowych.

Emitent nie wyklucza podjęcia w przyszłości decyzji o inwestycji w FindFunds.pl.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się