EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 49/2016

Raport bieżący

Objęcie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o.

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 48/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku ws. zawarcia umowy inwestycyjnej z Red Dev Studio sp. z o.o. z siedzibą w Godkach ("Red Dev") oraz z jej jedynym wspólnikiem, niniejszym informuje o złożeniu przez Emitenta w dniu dzisiejszym oświadczenia o objęciu 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Red Dev, reprezentujących po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego łącznie 48,98 proc. (czterdzieści osiem całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Red Dev, w zamian za łączną kwotę 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych).


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się