EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 44/2016

Raport bieżący

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Aspesi Investments Limited, w której funkcję zarządzającą pełni pan Adam Osiński, tj. osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o objęciu w wyniku wykonania prawa poboru 1.463.846 akcji Emitenta przez Aspesi Investments Limited.

Z przekazanych informacji wynika, iż Aspesi Investments Limited w dniu 7 listopada 2016 roku objęła w wyniku wykonania prawa poboru 1.463.846 akcji Emitenta, za cenę 1.463.846 zł.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się