EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 42/2016

Raport bieżący

Nabycie udziałów EBC Incubator sp. z o.o. oraz akcji Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A

W nawiązaniu do przekazanych do wiadomości publicznej celów emisji akcji serii D (raport bieżący EBI nr 10/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. "Wyjaśnienia Zarządu w związku z planowaną emisją akcji serii D") Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby spółki wpłynęły podpisane przez obie strony umowy, na podstawie których Emitent dokonał nabycia:

1. 25 udziałów EBC Incubator sp. z o.o. reprezentujących 25 proc. kapitału zakładowego tej spółki;

2. 548.625 akcji Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. reprezentujących 14,63 proc. kapitału zakładowego tej spółki.

 

Nabycie 25 udziałów EBC Incubator sp. z o.o. nastąpiło na podstawie umów zbycia udziałów od podmiotów niepowiązanych osobowo lub kapitałowo z (1) Emitentem, ani z (2) osobami wchodzącymi w skład organu zarządczego lub nadzorującego Emitenta.

 

Łączna cena udziałów EBC Incubator sp. z o.o. wyniosła 2.500.000 zł i została opłacona w całoąsci z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia (zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h.) z ceną emisyjną 2.500.000 Akcji Serii D, tj. z ceną emisyjną w wysokości 2.500.000 zł.

 

W wyniku przedmiotowych transakcji Emitent posiada udziały EBC Incubator sp. z o.o. reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego tej spółki.

 

Nabycie 548.625 akcji Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. nastąpiło od Aspesi Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr). Na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

• Adam Osiński - Prezes Zarządu Emitenta - pełni jednocześnie funkcję zarządczą w Aspesi Investments Limited;

• Aspesi Investments Limited posiada 3.640.942 akcji Emitenta, reprezentujących 30,34 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 30,34 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Łączna cena nabycia akcji Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. wyniosła 1.463.846 zł i została opłacona z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia (zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h.) z ceną emisyjną 1.463.846 Akcji Serii D, tj. z ceną emisyjną w wysokości 1.463.846 zł.

 

W wyniku przedmiotowej transakcji Emitent posiada:

• bezpośrednio - 548.625 akcji Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. reprezentujących 14,63 proc. kapitału zakładowego tej spółki,

• pośrednio (poprzez EBC Seed Fund Limited) 1.507.275 akcji Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. reprezentujących 40,19 proc. kapitału zakładowego tej spółki,

tj. łącznie z podmiotem zależnym 2.055.900 akcji Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. reprezentujących łącznie 54,82 proc. kapitału zakładowego oraz 68,53 proc. głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki (750.000 akcji reprezentujących 20 proc. kapitału zakładowego to akcje własne, znajdujące się w posiadaniu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.).


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się