EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 41/2016

Raport bieżący

Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 6 do Memorandum Informacyjnego

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że na stronie internetowej www.ebcsolicitors.pl został opublikowany komunikat aktualizujący nr 6 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta.

Przedmiotowy komunikat dotyczy zmian harmonogramu oferty publicznej akcji serii D w zakresie rezygnacji z notowań praw poboru akcji serii D na rynku NewConnect. Tym samym prawa poboru akcji serii D nie bedą przedmiotem obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przedłużający się proces wprowadzenia praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect), a także zbliżający się upływ terminu do złożenia do sądu wniosku w sprawie rejestracji zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanych poprzez emisję akcji serii D uniemożliwił Spółce dalsze przedłużanie zapisów na akcje serii D celem wyznaczenia notowań praw poboru akcji serii D.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się