EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 36/2016

Raport bieżący

Wyjście z inwestycji w Stratego-Doradztwo Księgowe S.A.

W nawiązaniu do raportu EBI nr 29/2016 z dnia 2 lipca 2016 roku, Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, spółka zależna Emitenta, tj. EBC Seed Fund Limited, zbyła łącznie 622.500 akcji Stratego-Doradztwo Księgowe S.A. (dalej również "SDK"), reprezentujących 62,25 proc. kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu SDK, z czego:

• 550.000 akcji nabyła IC & Partners Warsaw S.A. z siedzibą w Warszawie w zamian za cenę w wysokości 500.000 zł, płatną w ten sposób, że 250 000 zł zostanie zapłacone w październiku 2016 roku, a kolejne 250 000 zł w dwóch ratach po 125 000 zł, płatnych rok oraz dwa lata po zawarciu umowy zbycia akcji;

• 72.500 akcji nabyła Agnieszka Jaroniec, Prezes Zarządu SDK, w zamian za cenę w wysokości 7.250 zł (transakcja jest wynikiem uzgodnień z IC & Partners Warsaw S.A.).

Zarząd Emitenta przypomina, że przed dokonaniem powyższych transakcji EBC Solicitors S.A., za pośrednictwem EBC Seed Fund Limited, posiadała 972.500 akcji Stratego-Doradztwo-Księgowe, reprezentujących 97,25 proc. kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu SDK, a łączne inwestycje gotówkowe Grupy Kapitałowej Emitenta w SDK w latach 2013-2016 wyniosły 97.250 zł, co oznacza uzyskanie na inwestycji zysku w kwocie nie mniejszej niż 402.750 zł.

 Po przedmiotowych transakcjach Grupa EBC Solicitors S.A., za pośrednictwem EBC Seed Fund Limited, posiada 350.000 akcji SDK, reprezentujących 35 proc. kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu SDK . Grupa zagwarantowała sobie ponadto możliwość zbycia do 250.000 akcji SDK, po planowanym przez IC & Partners Warsaw S.A. wprowadzeniu SDK na rynek NewConnect.

IC & Partners Warsaw S.A. (http://www.icpartnerswarsaw.pl/) jest częścią międzynarodowej grupy IC & Partners z siedzibą we Włoszech (http://www.icpartnersgroup.net/), uznanej międzynarodowej firmy doradzającej średnim i dużym przedsiębiorstwom w zakresie podatków, rachunkowości i prawa. W Polsce IC & Partners działa od 14 lat, posiada biura w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Poznaniu. Grupa IC & Partners posiada przedstawicielstwa w m.in. w Brazylii, Chinach, Rosji i Stanach Zjednoczonych.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się