EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 34/2016

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Aspesi Investments Limited ("Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Aspesi Investments Limited poinformowała, iż w dniach 9 oraz 12 września 2016 roku zbyła łącznie 359.058 akcji EBC Solicitors S.A. ("Spółka" lub "Emitent"), o łącznej wartości nominalnej w wysokości 35.905,80 zł, w tym w dniu 9 września 2016 roku - dokonała zbycia 179.529 akcji oraz w dniu 12 września 2016 roku - 179.529 akcji. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect w ramach transakcji pakietowych. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem powyższych transakcji, Akcjonariusz posiadał 4.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 33,33 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,33 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższych transakcji, Akcjonariusz posiada 3.640.942 akcji Spółki, reprezentujących 30,34 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 30,34 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 Akcjonariusz poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce EBC Solicitors S.A.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się